SAHİPSİZ TÜRKÇÜLÜK VE TÜRK DÜNYASI

Sait YILMAZ “Gök olsun çadırımız! Güneş de bayrağımız!… Daha çok denizlere, daha çok nehirlere doğru..” Oğuz Kağan Giriş Türkçülük, Osmanlı Sultanı Abdülaziz devrinde (1861-1876) gelişmeye başlayan ancak II. Meşrutiyet (1908) sonrası…

ŞAKANIN BİLE BİR CİDDİYETİ VARKEN…

Metroda oturmuş ama biraz yüksek sesle “...Ayı bacağı alarga, kıç, baltabaş, faça, frişka, apiko matiz, zifos, çaça, meme, babafingo” diye okuyordum ki iskele baş omuzluğumda (Sol ön tarafımda) oturan yaşlıca teyze çeşitli işaretler yaparak…

KURT DEDE ve TARİHÎ BAĞLANTISI

Prof. Dr. Necati DEMİR Yıllardır sürdürdüğümüz “Karadeniz Bölgesi Dil, Tarih ve Kültür Araştırmaları” çalışmalarımıza Trabzon yöresinde devam ederken karşımıza dikkat çekici bir konu çıkmıştır: Kurt Dede. Saha araştırmalarımız sırasında…

ERGENEKON’DAN ÇIKIŞ

ERGENEKON'DAN ÇIKIŞ Bir kurt görün bu gece, rüyanız parçalansın Bir kutsal ışık görün, riyanız parçalansın Bir bozkurt pençesiyle mayanız parçalansın Beni görün bu gece, bir kurt…

İSMAİL BEY GASPIRALI

Dr. Edige KIRIMAL Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranlarına lâyıktır. Köprülüzade Mehmet Fuad Kırım’ın en büyük evlâtlarından, cemiyet adamı, gazeteci, yazar, pedagog, ideolog ve…

OSMANLI – BİZANS İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Melek DELİLBAŞI Osmanlı Türkleri Tarih Sahnesine Çıkmadan Önce Bizans İmparatorluğu Onbirinci yüzyılın başlarından itibaren çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle Bizans Devleti gerileme dönemine girmiş bulunuyordu. 1071 yılında…