Türk Tarihi Araştırmaları

ATATÜRK

13 Ekim 2019 - 0 yorum
Ahmet GÜMÜŞTEKİN Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Müzik Okutmanı, TOKAT. Devlet kurmak ve onu yepyeni kurumlarla donatmak ince ve zor bir iştir. Önderlik ettiği toplumu bir hamur gibi işleyerek ona yeniden şekil vermek, herhalde bir heykeltıraşın sabrından ve çabasından daha az değer­li değildir. Heykeltıraşın...
27 Mayıs 2013 - 0 yorum
Atatürk'ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize anlatılmalıdır. Yine çok ihmal edilen bir konu da onun insani boyutudur. Atatürk bizden biridir. Bu yönü ile gençlerimize anlatılmalıdır. "Hayatta yegane fahrim Türk yaratılmamdır" diyerek...
23 Mayıs 2013 - 0 yorum
Atatürk'ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize anlatılmalıdır. Yine çok ihmal edilen bir konu da onun insani boyutudur. Atatürk bizden biridir. Bu yönü ile gençlerimize anlatılmalıdır. "Hayatta yegane fahrim Türk yaratılmamdır" diyerek...
17 Mayıs 2013 - 0 yorum
Atatürk'ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize anlatılmalıdır. Yine çok ihmal edilen bir konu da onun insani boyutudur. Atatürk bizden biridir. Bu yönü ile gençlerimize anlatılmalıdır. "Hayatta yegane fahrim Türk yaratılmamdır" diyerek...
14 Mayıs 2013 - 0 yorum
Atatürk'ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize anlatılmalıdır. Yine çok ihmal edilen bir konu da onun insani boyutudur. Atatürk bizden biridir. Bu yönü ile gençlerimize anlatılmalıdır. "Hayatta yegane fahrim Türk yaratılmamdır" diyerek...
10 Mayıs 2013 - 0 yorum
Atatürk'ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize anlatılmalıdır. Yine çok ihmal edilen bir konu da onun insani boyutudur. Atatürk bizden biridir. Bu yönü ile gençlerimize anlatılmalıdır. "Hayatta yegane fahrim Türk yaratılmamdır" diyerek...
6 Mayıs 2013 - 0 yorum
Atatürk'ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize anlatılmalıdır. Yine çok ihmal edilen bir konu da onun insani boyutudur. Atatürk bizden biridir. Bu yönü ile gençlerimize anlatılmalıdır. "Hayatta yegane fahrim Türk yaratılmamdır" diyerek...
30 Ağustos 2009 - 0 yorum
SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ   1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları atestğır bir ateşkes anlaşması imzalanmış....
27 Ağustos 2009 - 0 yorum
Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir. Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine...
26 Temmuz 2009 - 0 yorum
İÇİNDEKİLER Bölüm: 1 ÖNSÖZ – Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ANADOLU'NUN DURUMU VE KURTULUŞ ÇARELERİ Bölüm: 2.1 Samsun’a Çıktığım Gün Genel Durum Ve Görünüş Bunlara Karşı Düşünülen Kurtuluş Çareleri Millî Kuruluşlar Siyasi Amaç Ve Hedefleri Memleket İçinde Ve İstanbul’da Milli Varlığa...
12 Haziran 2009 - 0 yorum
Turan CAN “Ey Türk milleti! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol!” Orhun Abideleri Giriş Topyekûn Milli Mücadele diye adlandırdığımız bu savaşın kazanılmasında askeri, siyasi, diplomatik v.b, çeşitli etkenler yanında Türklük Şuuru, Türkçülük hareketi, dediğimiz milli şuurun da önemli bir yeri vardır....
11 Haziran 2009 - 0 yorum
M. Hakan ÖZÇELİK Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak 1919 yılı Mayıs ayının 19’ncu günü Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa, zorlu, çetin, yorucu, mücadele gerektiren, sonunda ölümün bile olacağı uzun bir yola çıkmıştı. İçinden çıktığı ve kendi egemenliği içinde yaşamasını istediği milleti için hak...
10 Haziran 2009 - 0 yorum
Yeni Başbakanlık Binası Atatürk Orman Çiftliği'nin içine inşa ediliyor. Daha önceden SİT alanı olarak kabul edilen binanın yapılacağı alan inşaatın yapılabilmesi için SİT alanı olmaktan çıkarılmıştı. Dün ise mahkeme Atatürk Orman Çiftliği içindeki 7 hektarlık arazinin SİT alanı özelliğinin kaldırılması...
9 Haziran 2009 - 0 yorum
Doç. Dr. Yaşar SEMİZ I. Dünya Savaşı'nın son yıllarında memleketimizde açlık ve sefalet son dere­ce artmıştı. Savaşın getirdiği olumsuzluklar yüzünden tarlalarda çalışacak insan ve hayvan kuvveti kalmadığından, Harbiye Nezareti ordudaki ihtiyat askerle­rini ziraatçılar idaresinde görevlendirerek Konya'nın Çumra kazasında Alman­ya'da yeni icat...
6 Haziran 2009 - 0 yorum
Doç. Dr. Bayram AKÇA Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı'nı kaybedince İstanbul'da Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti düşüp yerine 29 Ekim 1912 tarihinde Kamil Paşa Hükümeti kuruldu (Akşin, 2001:65- 67). Bu arada Trablusgarp ve Bingazi'de İtalyanlara karşı mücadele eden vatansever subaylar Balkan bozgununu...
4 Haziran 2009 - 0 yorum
Yaşam kervanında bilinç ve irade insanları ne denli yönlendirirse yönlendirsin, bazı tesadüfler, mantığı altüst eden sonuçlar da getirebiliyor. Olayları ve durumları yorumlarken elbette o günün, hatta o zamanın şartlarını düşünmek, buna göre irdelemek, yanılgıları en aza indirir. Yirmi bir-yirmi iki yaşlarında...