Türk Tarihi Araştırmaları

MAKALELER

26 Nisan 2011 - 0 yorum
Doç Dr. Bahri ATA 1994 ve 1998 arasında Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin genç ve toy bir okutmanı iken, cuma günü akşamları rahmetli hocam Hüseyin Dağtekin’in evine giderdim. Ayşe teyzemin yapmış olduğu o nefis börek...
20 Nisan 2011 - 0 yorum
Ömer SAĞLAM “Zamzam Towers” diye bir şey duydunuz mu? Herhalde duymuşsunuzdur. Duymayanlar ve bilmeyenler için söyleyelim; sakın ismindeki “Zamzam” kelimesine bakıp da “Mutlaka Mekke’de mübarek bir yerin adıdır!” diye düşünmeyin bu Zamzam Towers’ı. Zamzam Towers, yani Zemzem Kuleleri, Mekke’de 5 yıldızlı (daha fazla da olabilir) bir...
4 Nisan 2011 - 0 yorum
Altındağ Belediyesi, çoğu kişinin hatırlamak dahi istemediği Ulucanlar Cezaevi'ni, aslına uygun olarak dizayn ederek ''hoparlörlerinden çığlık seslerinin'' duyulduğu, koğuşlarda balmumundan mahkumların bulunduğu, o günlere yaşamak isteyenlere bir süre için de olsa ''mahkumluğu yaşatacak'' tecrit odalarının yer aldığı müzeye dönüştürdü. Ulucanlar Cezaevi,...
9 Eylül 2010 - 0 yorum
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Türkiye Cumhuriyeti her gün adım adım bir Kürdistan macerasına doğru sürüklenmektedir. Son dönemde birbiri ardı sıra gündeme gelen siyasal gelişmeler bir bütünsellik içerisinde ele alındığında Türkiye’nin hızlı bir biçimde Kürdistan’ın kuruluşuna doğru iteklendiği görülmektedir. Siyasal gelişmeler ile...
21 Haziran 2010 - 0 yorum
Bojidar ÇİPOF Ezoterik, içlek bir dernek olan masonluk hakkındaki yazılar, daima ilgi çeker. Mason olmayanların toplama bilgi ile masonları anlatması ne kadar zor ise mason olanların da “içlek” ya da “kapalı” olan bu sisteme olan “söz”leri ya da “suskunluk yemin”leri gereği...
20 Haziran 2010 - 0 yorum
Bojidar ÇİPOF Masonluğun 3-33 derecelerinin iki farklı dernek tarafında yürütüldüğünü yazı dizimizin 1. Bölümünde belirtmiştik. Bu bağlamda 4. Bölümde de şöyle dedik: “Hep önde olan, gözler önünde ve bilinen oluşum; 1,2 ve 3. derecelerin yönetildiği Büyük Loca idi ve 1935’teki masonluğun...
19 Haziran 2010 - 0 yorum
Bojidar ÇİPOF 1925 yılında itibaren masonluğa karşı Türkiye’de tepkilerin başladığı gözlenir. Mason olmak üzere müracaat eden fakat masonluğa uygun görülmeyen eski Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, o dönemde kapatılmaya uğraşılan tekke ve zaviyelerle birlikte masonluğu da kapattırmak için çaba harcıyordu. Dönemin...
18 Haziran 2010 - 0 yorum
Bojidar ÇİPOF 1. DÖNEM Osmanlı topraklarında ilk masonik faaliyetler Sultan 3. Ahmet (1703-1730) devrinde başladı. Burada bulunan yabancı masonların kendi obediyanslarına bağlı localarda masonik çalışmalar yapmaya başladıkları bilinmektedir. Zamanla Osmanlı vatandaşı gayrimüslimler ile görev icabı yurtdışına giden devlet memurları da mason olmaya...
17 Haziran 2010 - 0 yorum
Bojidar ÇİPOF Dışarıdan, toplama bilgilerle, birtakım kitaplardan alıntılarla masonluk hakkında yazı yazanların bu konuda eksik olduğu görülür. Masonik yapılanmanın tam olarak bilinmemesi nedeniyle yapılan bazı yorumlar da bu nedenle spekülasyon olmanın ötesine geçemez. Bu güne değin masonluk hakkında, mason olmayan kişilerce...
6 Haziran 2010 - 0 yorum
ART Televizyonu’nda yayınlanan “Aklın Yolu” programında, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve İstanbul Eski Ülkü Ocakları Başkanı Dr. Semih Uşaklıoğlu Seyit Ahmet Arvasi’nin kişiliği etrafında Türk Milliyetçiliği’ni konuştular. Özcan Yeniçeri, Arvasi’nin kendisini tavizsiz bir Müslüman ve şuurlu bir...