Türk Tarihi Araştırmaları

TÜRKLER

8 Ağustos 2013 - 0 yorum
Prof. Dr. Yuriy F. BURYAKOV Sadece Orta Asya’nın değil tüm Doğu tarihinin önemli aşamalarından biri olan Emir Timur’un ekonomik ve kültürel açıdan güçlü devleti, XIV. yüzyılın son otuz yılı ve XV. yüzyılın başlarında oluşmuş ve Doğu Rönesans çağını açarak, Doğu’nun ve...
2 Aralık 2010 - 0 yorum
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Giriş Türklerin dört bin yıllık bilinen tarihlerinde, başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıt’alarında çok değişik coğrafyalarda devlet kurmaları ve yaşamaları, her zaman dünyanın ilgisini çekmiştir. Zira dört bin yıllık bu uzun dönemde, Çin, Hint, Fars,...